Arcibiskup požehnal symbolům

Milíře – Tradiční Petropavlovské slavnosti se konaly v Milířích. Zdejší kostel svatého Petra a Pavla byl totiž zasvěcen právě těmto dvěma patronům.

CHLEBEM A SOLÍ přivítal arcibiskupa Kryštofa starosta obce Jan Terela.

Autor: Jana Terelová

“Letošní slavnosti se od všech předchozích lišily. Jejich součástí totiž bylo vysvěcení znaku a praporu obce Milíře. Proto také byl v tomto roce na slavnosti pozván nejvyšší představitel pravoslavné církve v České republice – eparchiální archijerej – Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský, který měl znak a prapor vysvětit,“ řekl starosta obce Jan Terela.

Již před slavnostní mší se u kostela scházeli místní i přespolní věřící, zejména ze sousedních německých obcí. „Tyto německé občany k Milířům poutá jistý vztah z minulosti, většinou se zde narodili oni či jejich předkové,“ pokračoval starosta.

Sváteční atmosféra byla umocněna okamžikem, kdy přijel arcibiskup Kryštof. Po obřadním oblékání a převlékání vykročil směrem k svatostánku, kdy byl přivítán tradičním pravoslavným svátečním bílým chlebem a solí.

První částí slavností byla mše svatá, již provázely zádumčivé a zároveň líbezné modlitby a zpěvy. Poté proběhlo vysvěcení dvou symbolů obce – praporu a vlajky.

Po skončení církevního obřadu následovalo neformální posezení starosty Jana Terely, místostarosty Miroslava Pojara a zastupitele Aloise Vávry s metropolitou Kryštofem. Na něm se obě strany domluvily, že v příštím roce uspořádají velké oslavy svátku svatého Petra a Pavla, jimiž připomenou dvousté výročí vysvěcení kostela svatého Petra a Pavla na Milířích.

„Velmi si vážím vaší náklonnosti a vašeho přátelství. Již dnes se těším na vaši další návštěvu naší obce“ zakončil rozpravu starosta Jan Terela.