Vylijeme s vaničkou i dítě?

Chci reagovat na články týkající se rušení dětských domovů. Podporovat více výchovu dětí v rodinách, ať už v jejich širší rodině původní nebo pěstounské, považuji za trend, který je správný. Vše má ale vždy nějaké to ale… A tím je způsob, jakým se tento trend chystá naplnit současná vláda. Plošné rušení kojeneckých ústavů do roku 2014 a o dva roky na to i dětských domovů považuji za chybné rozhodnutí.

Opravdu si vláda myslí, že za dva roky najde armádu vyškolených, vhodných a obětavých pěstounů? Vždyť v nejrůznějších  ústavech dnes žije 11 tisíc dětí. Navíc v kojeneckých ústavech je značná část dětí zdravotně postižených a tudíž jen obtížně umístitelných. Takže se jen přesunou do jiného typu ústavu a kojeňáky se zruší. Odškrtnuto, splněno! A pak se bude pokračovat v dětských domovech.

Nejčastěji jsem v kontatku s dětským domovem v Plané. Ještě když byl tento domov umístěn v naprosto nevyhovujících prostorách dětského oddělení v bývalé nemocnici v Plané, cítil jsem při svých návstěvách, že zde panuje přátelská a rodinná atmosféra. Určitě i díky dobré duši domova – ředitelce a tetě Tvarogové, které patří mé uznání. Postupem doby se dost změnilo, nemyslím k horšímu, ale k lepšímu. Děti teď bydlí v nové rekonstruované budově, jsou rozděleny po osmi do samostatných bytů, kde si spolu se svými tetami samy hospodaří, pomáhají s přípravou jídla, s úklidem, sourozenci mohou bydlet spolu, nejsou rozděleni podle věku. V jednom z bytů žijí nezletilé matky se svými dětmi, učí se zde pod dohledem tet o své děti starat a zázemí domova jim umožňuje dokončit si své vzdělání.

Nový systém se tedy již více blíží rodinnému způsobu života a má už s někdejšími “děcáky” málo společného. Děti mají možnost v zimě jet na hory, v létě k moři. O děti je i po materiální stránce postaráno určitě dobře.

Přes všechna pozitiva, je to ale pořád jen dětský domov. Nemůže zcela nahradit rodinu. To si myslím všichni uvědomují. Ze způsobu, jakým se do toho ale vláda pustila, mám obavy, abychom s vaničkou nevylili i dítě. V tomto případě doslova. Nemělo by to být jen o zájmu státního rozpočtu či o zájmu pěstounů motivovaných zejména zajímavou finanční odměnou. Na zřeteli bychom měli mít především zájem dětí.

Ing. Václav Votava
poslanec PS PČR za ČSSD