Výroční členská schůze MO ČSSD Milíře

     Výroční členská schůze MO ČSSD Milíře se uskutečnila v sobotu 3.12.2011 v KD na Milířích za účasti poslance P ČR Ing. Václava Votavy, náměstka hejtmana PK Jiřího Stručka a senátora Mgr. Miroslava Nenutila.
    Členové místní organizace zhodnotili práci za uplynulé období a zvolili své delegáty na okresní konferenci, která se uskuteční 25. února 2012 v Benešovicích. Součástí voleb byla také nominace kandidátů do KZ Plzeňského kraje a nominace delegátů pro krajskou konferenci, která se bude konat 14. dubna  2012 v Plzni.