Exkurze do závodu

     Dne 22. listopadu 2011 se uskutečnila exkurze do nástrojárny Formy Tachov. Exkurze se zúčastnili senioři ČSSD. Byli přijati jednatelem firmy ing. Hvizdošem. Za jeho účasti prošli odděleními přípravy výroby, jmenovitě konstrukcí, technologií, zkušebnou a výrobními dílnami nástrojárny. V dílnách nástrojárny se senioři seznámili se současnou výrobou forem na vstřikování plastů. Navštívená nástrojárna je svou výrobou na okrese Tachov ojedinělá.  Svou složitostí výroby, při dodržení přesnosti při výrobě, patří výroba forem mezi náročné nástrojařské obory, vyžadující vysokou odbornost pracovníků. Výroba forem má v nástrojárně Formy Tachov již čtyřicetiletou tradici. Výroba byla zahájena v roce 1969 v rámci tehdejšího závodu Plastimat. Exkurze byla zakončena diskusí. Senioři byli seznámeni s dosavadními úspěchy firmy. Zatím se pracovníků nástrojárny daří zajišťovat požadovanou výrobní náplň a je koonkurence schopná. Za čtyřicet let svého trvání si firma vybudovala mezi výrobci forem dobré jméno spolehlivého dodavatele.
     Děkujeme jednateli firmy za vlídné přijetí a odborný výklad. Přejeme nástrojárně, jejím pracovníkům hodně úspěchů v současné složité době, kterou prochází většina podniků. Nástrojárna Formy Tachov v této konkurenci obstála.

 

                                                                                                                    Jaroslav Rozhoň
                                                                                                                  Za klub seniorů ČSSD