MO ČSSD Planá obnovila svoji činnost

Po několika letech obnovila svoji činnost MO ČSSD v Plané, třetím největším městě okresu Tachov. I když zde strana vždy stavěla kandidátku do komunálních voleb a z posledních voleb máme v Plané tři zastupitele, obnovit organizaci strany ve městě se nedařilo. Velkou zásluhu na obnovení činnosti má místopředseda OVV ČSSD Tachov Jiří Draxal, který také byl zvolen předsedou této místní organizace. Ta byla založena s 10 členy a s tím, že je samozřejmě otevřena všem novým zájemcům o členství v sociální demokracii.

Hostem poslední schůze byl předseda Okresní organizace ČSSD Tachov poslanec Václav Votava. Pozdravil zúčastněné a poděkoval novým členům za zájem pracovat pro sociální demokracii. Hlavním úkolem je podle něho zapojit se aktivněji do komunální politiky, uspět ve volbách do městského zastupitelstva roce 2014 a podílet se na správě a řízení města. V nejbližší době je pak třeba se zaměřit na podporu  kandidátky ČSSD pro podzimní krajské volby.

“Chceme jako opozice prostřednictvím svých současných zastupitelů Pavla Žižky a Petra Nyče již teď výrazněji hovořit do záležitostí města,” potvrdil směřování MO Jiří Draxal. “Konkrétně chceme prosazovat, aby městské koupaliště provozovalo město a ne soukromý nájemce, aby se zprůhlednilo hospodaření tohoto areálu. Chceme  také vyvolat diskuzi o výstavbě multifunkční haly, kde by se občané mohli scházet jak při sportovních, tak kulturnich a společenských akcích. Takové prostory v současnosti v Plané citelně chybí.”