Výtvarníci Borska přijali pozvání poslance Václava Votavy k návštěvě Sněmovny

Klub výtvarníků Borska oslavil v loňském roce 15. výročí svého založení. Při té příležitosti se na zámku v Boru konala výstava, kde členové klubu vystavili svá nejlepší díla. K vidění byly obrazy, šperky, keramika, květinové dekorace a dřevěné sošky. Na vernisáži se sešlo několik desítek příznivců výtvarného umění. Mezi vzácnými hosty byl také poslanec Parlamentu ČR Ing. Václav Votava. Ten ve svém krátkém projevu pozval výtvarníky, aby vystavili svá díla také v Poslanecké sněmovně. V první březnový den letošního roku se tedy výtvarníci a další občané Boru vydali do Prahy, aby si prohlédli výstavní prostor. V paláci Smiřických je očekávala průvodkyně, ta je provedla celým areálem, vyprávěla o historii a současnosti budov. Přítomní se např. dozvěděli, že sídlo Poslanecké sněmovny tvoří skupina starobylých paláců a měšťanských domů na Malé Straně. Hlavní jednací sál je v Thunovském paláci, který patří k nejstarším parlamentním budovám na světě. Účastníci strávili ve Sněmovně skoro tři hodiny a po celou tu dobu se jim věnoval také pan poslanec Votava. Doplňoval výklad průvodkyně, provázel výtvarníky kuloáry, kde se poslanci setkávají třeba se starosty obcí. V hlavním jednacím sále jim předvedl způsob elektronického hlasování, ukázal místnost u klavíru, místnost pro tajné hlasování pomocí hlasovacích lístků a atrium, které je určeno pro výstavy. Po dobu návštěvy měli účastníci možnost, pohovořit si s poslancem o současných problémech. A této možnosti bohatě využili. Na zpáteční cestě autobusem si pak sdělovali své dojmy a shodli se na tom, že díky panu Votavovi, byla tato návštěva velmi příjemná a v mnohém překonala jejich očekávání.
 
Pavla Kabíčková
předsedkyně Klubu výtvarníků Borska