Roční výpisy? Nic nového pod sluncem

Kolega místopředseda Sněmovny Gazdík prý zná medicínu na podvody lékařů, dočetl jsem se v článku s podobným názvem. Tou mají být výpisy čerpání zdravotní péče.

Trochu mě to pobavilo, jak se tento starý nápad v novém kabátě stále vrací. Aniž bych se chtěl s kolegou Gazdíkem trumfovat, tak pokud on to navrhoval v minulém volebním období, já jsem s tím přišel již v roce 2004. Bohužel tehdy neúspěšně. A ještě jsem to v dalším volebním období zopakoval se stejným výsledkem.

Uložení povinnosti zdravotním pojišťovnám zasílat pojištěncům jednou ročně výpis poskytnuté péče by jistě nebyl všespásný krok, ale považoval jsem to a stále považuji za jednu z dílčích možností, jak zlepšit kontrolu poskytnuté zdravotní péče, jak hledat vnitřní rezervy v systému. To, že problém falešně vykazované zdravotní péče tu je a nikdo ani není sto kvalifikovaně odhadnout, v jakém rozsahu se to děje, není nic nového. Osobně si lékařů velice vážím, ale tak jako jsou nepoctivci v jiných profesích, tak jsou bohužel takoví jedinci i v řadách lékařů.

To si to přiznávají i pojišťovny. Dříve ale povinné výpisy považovaly za zbytečné a příliš nákladné (přitom VZP tiskla v přibližně stejné ceně vcelku zbytečný časopis Pohoda). Častou argumentací proti povinnému zasílání výpisů některých pojišťoven bylo také to, že o to klienti vlastně ani nemají zájem. Dnes samy rozšiřují možnosti, jak si pojištěnec může zkontrolovat jakou péči čerpal a kolik za něj pojišťovna zaplatila. U některých pojišťoven to již jde on-line. Ale vždy musí pojištěnec sám o to požádat. A to většina lidí nedělá. Z obavy, že se to dozví jeho lékař nebo prostě jen proto, že o takové možnosti neví.

Jsem stále přesvědčen, že zasílat výpis klientovi pojišťovnou by nemělo být jen na jeho vyžádání, ale měla by to být přímo povinnost zaslat každoročně takový přehled každému pojištěnci. Jde i o princip. Nedovedu si vybavit jiný smluvní vztah mezi příjemcem služby a jejím zprostředkovatelem, na jehož základě by se klientovi za předplacené služby nedostalo žádné zpětné kontroly či vyúčtování. Veřejné zdravotní pojištění však takto funguje. Koneckonců i kdyby na nesrovnalosti zareagovali jen někteří pojištěnci, už vědomí, že výpis dostane každý pacient, by vytvářelo tlak na nepoctivé lékaře. Vedle kontroly by pro občany bylo zároveň i poučné vidět, kolik taková “bezplatná zdravotní péče” vlastně stojí.

Doba pokročila a i pro řadu seniorů je dnes již dostupný internet. A tak je možné si vybrat, zda zasílat výpis elektronicky či klasickou písemnou formou. Tím padá i protiargument vysoké nákladnosti. A co se týká citlivých osobních údajů - když už přes počítač nebo mobil z domova obsluhujeme svůj bankovní účet, proč ne svůj zdravotní účet? A výpisy z bankovního účtu dnes dostáváme také do poštovní schránky.

Václav Votava