Mimořádné Zastupitelstvo Města Stříbra

Slavnostní udělení občanství Města Stříbra panu Prof. Ing. Dr. Pavlu Novákovi, DrSc.