Prvomájový manifest ČSSD

Díky hospodářské politice vlády česká ekonomika silně roste, zvyšují se daňové příjmy státu a klesá nezaměstnanost. ČSSD je přesvědčena o tom, že ze současné ekonomické prosperity by měla mít spravedlivý užitek celá společnost. Vláda, kterou vedeme, v tom musí udělat další jasné a zřetelné kroky směrem k posílení sociální spravedlnosti. První cestou je zvýšení plátů ve veřejném sektoru. Jako prioritní chceme řešit udržení kvalitních pracovníků v našem zdravotnictví a zlepšení odměňování učitelů. Proto ČSSD navrhuje zvýšit od ledna 2017 tarifní platy zdravotních sester a lékařů a také všech pracovníků ve školství o 10 %. U dalších zaměstnanců veřejného sektoru, jako jsou třeba hasiči, policisté, či lidé pracující v sociálních službách, navrhujeme zvýšit tarifní platy o 5 %. Další cestou, jak povzbudit zvyšování mezd v ekonomice, je zvýšení zákonem zaručené minimální mzdy. Za dva roky ji vláda vedená ČSSD zvýšila o 1 400,– Kč na 9 900,– Kč. Od ledna 2017 by podle našeho názoru měla být minimální mzda zvýšena na 11 000,–Kč hrubého. Růst minimální mzdy a růst platů ve veřejném sektoru by měl být viditelným signálem i pro soukromé zaměstnavatele, aby rovněž přistoupili ke zvýšení mezd všude tam, kde jim to umožňují dobré hospodářské výsledky firem. ČSSD v tom směru podporuje rozumné požadavky odborů. Zlepšení ekonomické situace státu by se podle názoru sociální demokracie mělo odrazit také ve vyšší valorizaci pnezí u starobních a invalidních důchodců. Nesmí se opakovat situace z ledna letošního roku, kdy špatný zákon, zděděný ještě po pravicové vládě, neumožnil vyšší valorizaci penzí než 40,–Kč. Tuto nízkou valorizaci pak musela současná vláda kompenzovat jednorázovým příspěvkem 1 200,–Kč. ČSSD proto v Parlamentu navrhuje, aby vláda mohla nově zvýšit důchody až o 2,7 %. Vládě by to mělo umožnit zvýšit důchody v roce 2017 alespoň o 200,–Kč v průměru. Sociální demokraté rovněž silně podpořili zvýšení příspěvku na péči pro lidi se zdravotním postižením o 10 %, ke kterému dojde díky vládnímu návrhu zákona od 1. 8. letošního roku. Půjde o jeho vůbec první valorizaci po 9 letech. Za důležité pokládáme také zlepšit výplatu nemocenské v prvních dnech nemoci a prosadit zákon o náhradním výživném, který pomůže samoživitelkám a samoživitelům. Dnes, kdy si tradičně připomínáme Svátek práce, znovu potvrzujeme závazek ČSSD usilovat nejen o dobré fungování a hospodaření státu, ale také o další zlepšení sociální situace všech pracovitých a slušných občanů, ať už jsou to zaměstnanci, drobní podnikatelé, rodiny s dětmi, senioři, nebo třeba lidé se zdravotním postižením. Všichni tito lidé si zaslouží spravedlivou a solidární vládní politiku. V Praze 1.5.2016 Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD