Seminář o záchraně památek

Ze semináře o záchraně památek pořádaného poslancem Votavou ve Svojšíně


Z prohlídky svojšínského zámku, v popředí poslanec Votava a senátor Nenutil

Mezi starosty i představiteli občanských sdružení byl o seminář zájem

Poslanec Ing. Václav Votava vítá náměstkyni ministra kultury PhDr. Annu Matouškovou