Starosta obce Milíře Jan Terela přivítal arcibiskupa Kryštofa

Tradiční Petropavlovské slavnosti se konaly v Milířích


Vysvěcení znaku a praporu obce

Přivítání arcibiskupa Kryštofa

Slavnostní mše v kostele