Stříbrská drakiáda

MO Stříbro uspořádala tradiční soutěž v pouštění draků a v doletu balonků


Tento vzkaz pro nálezce byl připevněn ke každému balonku.Moc nefoukalo, takže dostat draka nahoru vyžadovalo značnou obratnost

Moc nefoukalo, takže dostat draka nahoru vyžadovalo značnou obratnost

Ti, kteří dostali draka nejvýš obdrželi od organizátorů drobný dárek

Ti, kteří dostali draka nejvýš obdrželi od organizátorů drobný dárek

Ti, kteří dostali draka nejvýš obdrželi od organizátorů drobný dárek

Na závěr všichni společně vypustili balonky na jejich cestu. Snad hodný nálezce zavolá.