Vítězslav Jandák navštívil Tachovsko

Poslanec Jandák si prohlédl významné památky Tachovska a večer vystoupil v pořadu Na slovíčko s... ve Stříbře


Beseda s pracovníky v kultuře na tachovské radnici

Prvním majitelem kandáře Tachova na rok 2012

V tachovské Jízdárně

V. Jandák obdivoval oltář v kapli borského zámku

Prohlídka borského zámku

Na slovíčko s...Vítězslavem Jandákem, hercem a politikem

Beseda s návštěvníky pořadu byla živá a bezprostřední