Klub seniorů

Na členské schůzi seniorů konané 7. 4. 2011 na sekretariátu OVV ČSSD v Tachově, byl ustaven Okresní klub seniorů ČSSD. Byl zvolen výbor klubu a stanoven okruh činnosti. Klub sdružuje členy strany starší 60ti let. Činnost klubu se řídí Statutem klubu seniorů. Smyslem činnosti klubu seniorů ČSSD je aktivizovat starší členy ČSSD k plnění programu strany, zejména se zřetelem na udržení a uplatnění sociálně demokratických tradic. Senioři mohou i v pokročilém věku najít v klubu své uplatnění. 
O seniorech se říká, že často znají odpověď na mnohá řešení problémů, ale nikdo se jich na nic neptá.
Tento názor na seniory chceme změnit a tímto oznámením vyzýváme seniory ČSSD k činnosti ve prospěch ČSSD.

 

 

Okresní klub seniorů Tachov

Kontaktní adresa klubu:
Česká strana sociálně demokratická
Okresní klub seniorů v Tachově
T. G. Masaryka 1326
347 01 Tachov
E-mail: ovv.tachov@cssd.cz
mob: 606392684