Mladí sociální demokraté

Na území tachovského okresu působí dva kluby organizace Mladých sociálních demokratů. Jedná se o klub MSD Tachov a MSD Stříbro. Cílem těchto klubů a MSD obecně je soustředit ve svých řadách mladé lidi ve věku od patnácti do pětatřiceti let, kteří se zajímají o politiku, chtějí do ní osobně zasahovat, ale z různých důvodů nechtějí nebo nemohou být členy politické strany. Určitá provázanost MSD a ČSSD je výsledkem přirozené názorové blízkosti nikoli závazkem loajality. Našimi členy mohou být – a jsou – příslušníci různých demokratických stran či stoupenci odlišných názorů nebo idejí.

Mladí sociální demokraté - Stříbro

Pracovní náplní členů MSD je zejména činnost v oblasti vzdělávání. Mladí sociální demokraté v poslední době uspořádali celou řadu diskuzí, seminářů a exkurzí. U mnoha jiných akcí naše organizace posloužila jako spolupořadatel. Tak tomu bylo nejen u akcí ČSSD, ale i u přednášek nebo konferencích konaných na akademické půdě (například ZČU v Plzni).

Někteří z našich členů se rozhodli hájit zájmy mladých lidí v komunální politice a kandidovali do obecních zastupitelstev v místě svého bydliště. Za všechny zmiňme kandidaturu Pavla Bartoňka do zastupitelstva ve Stříbře, Jaroslava Vejvody do obecního zastupitelstva v Lomu u Tachova nebo Jana Straky do zastupitelstva města Tachova. Žádná z těchto kandidatur sice nebyla přetavena v zastupitelský mandát, avšak kandidáti z našich řad zaznamenali poměrně slušné výsledky a získali nemalá množství voličských hlasů.

V případě zájmu o členství v naší organizaci nás kontaktujte na níže uvedených e-mailových adresách. Nové členy do svých řad rád přijme tachovský i stříbrský klub.

Kontakt na kluby Mladých sociálních demokratů

MSD Tachov – předseda Jan Straka (hondis.cz@seznam.cz)
MSD Stříbro – předseda Pavel Bartoněk (Bartonek.Pavel@seznam.cz)