Okresní organizace ČSSD Tachov

Okresní výkonný výbor :

Předseda: Ing. Václav Votava

Místopředsedové:
Jiří Struček  - 1. místopředseda pro komunální politiku
Božena Vaňková  – místopředsedkyně pro hospodaření okresní organizace
Ing. Jiří Draxal  – místopředseda pro vnitrostranický život a spolupráci s přidruženými organizacemi - MSD, SDŽ a KS

Členové OVV:
Jana Eiseltová 
Mgr. Pavel Herbst
Jarmila Hrabovská  
Jaroslav Klíma 
Mgr. Miroslav Nenutil  
JUDr. Stanislav Novotný
Mgr. Jan Straka

Okresní kontrolní komise :

Předseda: Josef Spisar

 


 

Okresní výkonný výbor ČSSD Tachov

Předseda : Ing. Václav Votava (člen MO Stříbro)

Místopředsedové:

Jan Terela – 1. místopředseda pro komunální politiku (člen MO Milíře)

Jarmila Hrabovská – místopředsedkyně pro hospodaření okresní organizace (členka MO Pernolec)

JUDr. Stanislav Novotný – místopředseda pro vnější vztahy (člen MO Přimda)

Ing. Jiří Draxal – místopředseda pro vnitrostranický život a spolupráci s přidruženými

organizacemi – MSD, SDŽ a KS (člen MO Tachov)

Členové OVV:

Mgr. Miroslav Nenutil (člen MO Stříbro)

Jiří Struček, ( člen MO Tachov)

PhDr. Jiří Nenutil (člen MO Tachov)

Vladimír Špot (člen MO Milíře)

Hana Špotová (členka MO Milíře)

Jana Eiseltová (členka MO Stříbro)

Miroslav Urban (člen MO Milíře)

Okresní kontrolní komise:

předseda: Josef Spisar (člen MO Stříbro)

členové: Petr Halla (člen MO Přimda)

Tomáš Drška (člen MO Přimda)